4k Ultra-HD chráneného proti kopírovaniu. Upgrade, ktorý vyžaduje zmenu hardvéru v autorizovanom servisnom stredisku Denon alebo Marantz, je k dispozícii za € 199 a transformuje AVR-X7200W alebo AV8802 na pokročilý model AVR-X7200WA alebo AV8802A.

I049818b8-adc_41.jpg

Spýtajte sa svojho predajcu na upgrade HDCP 2.2

I083995a6-d4a_41.jpg

Predajca objedná váš Upgrade Kit

I77d4d67f-060_41.jpg

Prineste vaše AVR-X7200W alebo AV8802 svojmu predajcovi. Nevadí, ak už nemáte originálnu krabicu. Váš predajca dostane novú so sadou na upgrade pre bezpečnú prepravu do servisného strediska.

I162d907e-7d3_41.jpgIedb2b7fd-7ef_41.jpg

Dealer odošle AVR-X7200W alebo AV8802 s Upgrade kitom do servisu cez Denon Service Notification Network (SNN) alebo Marantz Service Notification Network (SNN)

I2081d638-b8a_41.jpgIed184ccc-ec5_41.jpg

A = ADVANCED (pokročilý)
Prevezmite si od svojho predajcu AVR-X7200WA alebo AV8802A pripravený na budúcnosť a vychutnajte na maximum plný 4k Ultra-HD obsah bez akýchkoľvek obmedzení!

Ie3171a9d-5c9_41.jpg

UPOZORNENIE:
Po upgrade bude potrebné úplné nastavenie systému. Kontaktujte svojho predajcu v prípade, že budete potrebovať pomoc.